TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Oferte angajări

 

Programator de software

Scopul general al postului: titularul postului va dezvolta, implementa şi va oferi asistenţă pentru sisteme informatice.
Studii: superioare în domeniul IT.

Responsabilităţi:

 • Dezvoltarea sistemelor informatice noi și modernizarea celor aflate în utilizare.
 • Implementarea (instalarea, configurarea, ajustarea etc.) sistemelor informatice dezvoltate.
 • Asigurarea asistenței funcționale şi informaţionale a sistemelor informatice implementate.

Cerinte:

 • Bună cunoaștere a PHP şi MySQL.
 • Bună cunoaștere a HTML, CSS, JavaScript/jQuery.
 • Cunoştinţe și abilităţi de administrare şi oferire suport pentru aplicaţii Web.
 • Cunoştinţe și abilităţi de administrare şi oferire suport pentru Apache, Nginx, MySQL pe Linux și Windows.
 • Capacitate de a înţelege şi a dezvolta cod străin.
 • Organizare, seriozitate, atenţie la detalii.
 • Abilităţi de soluţionare a problemelor, implicare şi dorinţă de dezvoltare personală.
 • Portofoliu de proiecte elaborate.
 • Minim 2 ani de experienţă într-o poziţie similară.

Abilități:

 • ·Orientare spre sarcină, organizare, putere de concentrare, spirit practic;
 • ·Abilităţi de rezolvare a problemelor, implicare şi dorinţă de dezvoltare personală, capacitate de a lucra in echipă.

Aptitudini/comportamente:

 • ·Responsabilitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate,  tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină.

Beneficii:

 • Salariu competitiv;
 • Pachet social;
 • Orar: luni-vineri, 8.30-17.00.

 

Contact: CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. Tel: 022 22 40 44


 

Inginer pentru exploatarea sistemelor informaționale

Scopul general al postului: titularul postului va dezvolta, implementa şi va oferi asistenţă pentru sisteme informatice.
Studii: superioare în domeniul IT.

Responsabilităţi:

 • Dezvoltarea sistemelor informatice noi și modernizarea celor aflate în utilizare.
 • Implementarea (instalarea, configurarea, ajustarea etc.) sistemelor informatice dezvoltate.
 • Asigurarea asistenței funcționale şi informaţionale a sistemelor informatice implementate.

Cerinte:

 • Cunoștințe generale a PHP şi MySQL.
 • Cunoștințe generale  a HTML, CSS, JavaScript/jQuery.
 • Cunoştinţe generale și abilităţi de administrare şi oferire suport pentru aplicaţii Web.
 • Cunoştinţe generale și abilităţi de administrare şi oferire suport pentru Apache, MySQL pe Linux și Windows.
 • Capacitate de a înţelege şi a dezvolta cod străin.
 • Organizare, seriozitate, atenţie la detalii.
 • Abilităţi de soluţionare a problemelor, implicare şi dorinţă de dezvoltare personală.
 • Portofoliu de proiecte elaborate, dacă acesta există.
 • Experiența de muncă este binevenită, dar nu este obligatorie.

 

Abilități:

 • Orientare spre sarcină, organizare, putere de concentrare, spirit practic;
 • Abilităţi de rezolvare a problemelor, implicare şi dorinţă de dezvoltare personală, capacitate de a lucra in echipă.

Aptitudini/comportamente:

 • Responsabilitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate,  tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină.

Beneficii:

 • Salariu competitiv;
 • Pachet social;
 • Orar: luni-vineri, 8.30-17.00.

 

Contact: CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. Tel: 022 22 40 44


 

Agent de vânzări

Scopul general al postului:Efectuarea vînzărilor. Propunerea produselor/serviciilor și convingerea clienților să înregistreze/achite serviciile comandate. Întocmirea/expedierea ofertelor comerciale. Asigură comunicarea post-vînzare cu clientul și contribuie la soluționarea tuturor întrebărilor care apar pe parcurs.

Responsabilităţi/Atribuții:

1. Efectuarea vânzărilor;

2. Întocmireacontractelor;

3. Promovarea serviciilor;

4. Identificarea clienților;

5. Monitorizarea clienților.

 

Studii:superioare în economie, sociologie, științe ale comunicării sau alte studii relevante atribuțiilor;

 • Cunoștințe bune de operare pe calculator;
 • Cunoștințe specifice domeniului tehnologiilor și serviciilor/produselor TIC;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă și a cel puțin o limbă străină;
 • Abilități de comunicare;
 • Negociere;
 • Persuasiune;
 • Documentare
 • Capacitate de analiză și sistematizare a informației;
 • Cercetare;
 • Experiența de muncă este binevenită, dar nu este obligatorie.

Calități personale:

 • Orientare către client (abilitatea de a înțelege și satisface nevoile clienților);
 • Orientare spre sarcină, organizare, putere de concentrare, spirit practic;
 • Abilităţi de rezolvare a problemelor, implicare şi dorinţă de dezvoltare personală, capacitate de a lucra in echipă;
 • Spirit de echipă;
 • Motivare pentru creșterea profesională.

Aptitudini/comportamente:

-Responsabilitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină.

Beneficii:

 • Instruire privind metodele de lucru cu clienții;
 • Oportunitatea de angajare pe termen lung;
 • Formare profesională continuă;
 • Salariu competitiv;
 • Orar: luni-vineri, 8.30 pînă la 17.00;
 • Pachet social.

Contact:CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.Tel: 022 22 40 44Manager de produs

Scopul general al postului: Managerul de produs are scopul de a dezvolta, implementa și îmbunătăți produsele și serviciile întreprinderii pentru a răspunde sau anticipa nevoile consumatorilor. Planificarea și dezvoltarea serviciilor și produselor. Identificarea noilor produse/servicii, planificarea și prognozarea acestora. Stabilirea etapelor de vânzare a serviciilor. Implementarea etapelor de concepție, proiectare, realizare și înregistrare a serviciilor/produselor.

Responsabilităţi/Atribuții:

1. Elaborarea/implementarea serviciilor și produselor noi;

2. Planificarea și prognozarea marketingului produselor și al serviciilor;

3. Stabilirea/dezvoltarea și controlul managementului produselor și serviciilor.

Studii:superioare în economie, sociologie, științe ale comunicării sau alte studii relevante atribuțiilor;

 • Cunoștințe bune de operare pe calculator;
 • Cunoștințe specifice domeniului tehnologiilor și serviciilor/produselor TIC;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă și a cel puțin o limbă străină;
 • Abilități de comunicare;
 • Negociere;
 • Persuasiune;
 • Documentare
 • Capacitate de analiză și sistematizare a informației;
 • Cercetare;
 • Experiența de muncă este binevenită, dar nu este obligatorie.

Calități personale:

 • Orientare către client (abilitatea de a înțelege și satisface nevoile clienților);
 • Orientare spre sarcină, organizare, putere de concentrare, spirit practic;
 • Abilităţi de rezolvare a problemelor, implicare şi dorinţă de dezvoltare personală, capacitate de a lucra in echipă;
 • Spirit de echipă;
 • Motivare pentru creșterea profesională.

Aptitudini/comportamente:

 • Responsabilitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină.

Beneficii:

 • Oportunitatea de angajare pe termen lung;
 • Formare profesională continuă;
 • Salariu competitiv;
 • Orar: luni-vineri, 8.30 pînă la 17.00;
 • Pachet social.

Contact:CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.Tel: 022 22 40 44.


 

Tehnician de site-uri web

Scopul general al postului:Administrarea şi monitorizarea serviciilor de shared hosting, backup, VPS, Dedicated servers, colocation, antispam, DNS, numelor de sub-domeniu în cadrul domeniului de nivel superior .md și a altor nume de domenii pentru care Întreprinderea are dreptul de înregistrare în cadrul sistemului PBAS. Menținerea permanentă în stare funcțională sistemul de aplicații și baze de date a serviciului de Web Hosting.

Responsabilităţi:

 • Menținerea permanenta în stare funcțională a sistemelor informaționale din cadrul Centrului de Date;
 • Corectitudinea și funcționarea DNS-urilor și a sistemului de billing (PBAS) din cadrul serviciului de Web Hosting;
 • Utilizarea cu responsabilitate a echipamentelor din dotare, fără abuzuri;
 • Realizarea calitativă și la termen a obiectivelor stabilite pentru domeniul gestionat;
 • Neîndeplinireaadecvată a atribuţiilor de serviciu, precum şi a sarcinilor şi atribuţiilor puse în sarcina Secţiei;
 • Monitorizarea, menținerea, înnoirea și instalarea licențelor pentru softul utilizat în prestarea serviciului de web hosting și a serviciilor aferente acestuia (Parallels Plesk Control Panel, SpamExpert,Parallels Business Automation, Parallels Virtuozzo Container, WHMCS etc.)
 • Examinarea inadecvată a petițiilor;
 • Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi Regulamentul intern al Întreprinderii și Descrierea ocupației (funcției).
 • Este responsabil de realizarea la standarde de calitate şi la termen a obiectivelor stabilite pentru secția Web Hosting;
 • Respectarea normelor de securitate a muncii, precum și cele de P.S.I., protecția muncii și a mediului;
 • Respectarea normelor interne stipulate în regulamentul intern si a procedurilor legate de postul sau, Contractul Colectiv de Muncă, Contract Individual de Muncă, Descrierea ocupației (funcției),precum și confidențialitatea informațiilor cu care intră în contact și care sunt esențiale pentru organizație.
 • Asigurarea calității proceselor şisecurității informaţiei
 • În caz de divulgarea de informaţii  persoanelor neautorizate despre utilizatori (ce conţin date cu caracter personal), clienţi, IP adrese, e-mail-uri şi alte date păstrate în formă electronică sau pe suport de hârtie, folosite în procesul activităţii, prevăzute în Regulamentul privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

CERINȚE FAȚĂ DE PERSOANĂ:

Nivel de studii/Specializări:

Nivelul de studii

 • Studii superioare în domeniul tehnic.

Calificări/Specializări/Instruiri minime necesare

 • Programare, Baze de date, Analiza sistemelor, Internet;

Să posede cunoștințe în ceea ce privește legislația din domeniul Securității Informației în vigoare și actele normative de care se conduce Întreprinderea.

Experiență profesională:

 • în muncă – nu mai puțin de 2 ani în domeniul IT
 • în specialitate – cel puțin 1-2 ani în domeniul ce ține administrarea Sistemelor de operare Linux - servicii de DNS, MAIL, BD(MySQL),Apache, PHP, Firewall.

Cunoștințe:

 • sistemul de operare Linux;
 • cunoașterea protocoalelor DHCP, DHCPv6, a serviciilor DNS, FTP, HTTP, IMAP, BGP, SMTP, SSH, TLS/SSL etc. ;
 • principii şi metode de organizare a reţelelor informaţionale;
 • principiul de organizare și funcţionare a sistemului de nume – DNS;
 • sisteme de securitate baze de date și DNS.

Să cunoască minimum o limbă străină de circulație internațională.

Abilități:

Planificare, elaborare a documentelor, analiză, coordonare, raportare, abilități de conducere, capacitate de a prelucra și interpreta informațiile și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate către superiori pentru luarea deciziilor ulterioare.

Atitudini/ comportamente:

Corectitudine, seriozitate, justețe, confidențialitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină,imparțialitate, delicatețe în relațiile cu oamenii, spirit de observație, sensibilitate, dinamicitate, perseverență, fermitate, încredere în sine, comunicabilitate, spirit practic, atitudine realistă față de conducere.

Beneficii:

 • Salariu competitiv;
 • Pachet social;
 • Orar: luni-vineri, 8.30-17.00.

Contact: CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. Tel: 022 22 40 44.

 


 

Operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice

Scopul general al postului:Administrarea şi monitorizarea serviciilor de shared hosting, backup, VPS, Dedicated servers, colocation, antispam, DNS, numelor de sub-domeniu în cadrul domeniului de nivel superior .md și a altor nume de domenii pentru care Întreprinderea are dreptul de înregistrare în cadrul sistemului PBAS. Menținerea permanentă în stare funcțională sistemul de aplicații și baze de date a serviciului de Web Hosting.

Responsabilităţi:

 • Menținerea permanentă în stare funcțională a sistemelor informaționale din cadrul Centrului de Date;
 • Corectitudinea și funcționarea DNS-urilor și a sistemului de billing (PBAS) din cadrul serviciului de Web Hosting;
 • Utilizarea cu responsabilitate a echipamentelor din dotare, fără abuzuri;
 • Realizarea calitativă și la termen a obiectivelor stabilite pentru domeniul gestionat;
 • Neîndeplinirea adecvată a atribuţiilor de serviciu, precum şi a sarcinilor şi atribuţiilor puse în sarcina Secţiei;
 • Monitorizarea, menținerea, înnoirea și instalarea licențelor pentru softul utilizat în prestarea serviciului de web hosting și a serviciilor aferente acestuia (Parallels Plesk Control Panel, SpamExpert, Parallels Business Automation, Parallels Virtuozzo Container, WHMCS etc.)
 • Eexaminarea inadecvată a petițiilor;
 • Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi Regulamentul intern al Întreprinderii și Descrierea ocupației (funcției).
 • Este responsabil de realizarea la standarde de calitate şi la termen a obiectivelor stabilite pentru secția Web Hosting;
 • Respectarea normelor de securitate a muncii, precum și cele de P.S.I., protecția muncii și a mediului;
 • Respectarea normelor interne stipulate în regulamentul intern si a procedurilor legate de postul sau, Contractul Colectiv de Muncă, Contract Individual de Muncă, Descrierea ocupației (funcției), precum și confidențialitatea informațiilor cu care intră în contact și care sunt esențiale pentru organizație.
 • Asigurarea calității proceselor şi securității informaţiei
 • În caz de divulgarea de informaţii  persoanelor neautorizate despre utilizatori (ce conţin date cu caracter personal), clienţi, IP adrese, e-mail-uri şi alte date păstrate în formă electronică sau pe suport de hârtie, folosite în procesul activităţii, prevăzute în Regulamentul privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

CERINȚE FAȚĂ DE PERSOANĂ:

 Nivel de studii/Specializări:

Nivelul de studii

 • Studii superioare în domeniul tehnic.

Calificări/Specializări/Instruiri minime necesare

 • Programare, Baze de date, Analiza sistemelor, Internet;
 • Să posede cunoștințe în ceea ce privește legislația din domeniul Securității Informației în vigoare și actele normative de care se conduce Întreprinderea.

Experiență profesională:

 • în muncă – nu mai puțin de 1-2 ani în domeniul IT
 • în specialitate – cel puțin 1 ani în domeniul ce ține administrarea Sistemelor de operare Linux - servicii de DNS, MAIL, BD(MySQL),Apache, PHP, Firewall.

Cunoștințe:

 • sistemul de operare Linux;
 • cunoașterea protocoalelor DHCP, DHCPv6, a serviciilor DNS, FTP, HTTP, IMAP, BGP, SMTP, SSH, TLS/SSL etc. ;
 • principii şi metode de organizare a reţelelor informaţionale;
 • principiul de organizare și funcţionare a sistemului de nume – DNS;
 • sisteme de securitate baze de date și DNS.

Să cunoască minimum o limbă străină de circulație internațională.

Abilități:

Planificare, elaborare a documentelor, analiză, coordonare, raportare, abilități de conducere, capacitate de a prelucra și interpreta informațiile și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate către superiori pentru luarea deciziilor ulterioare.

Atitudini/ comportamente:

Corectitudine, seriozitate, justețe, confidențialitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină,imparțialitate, delicatețe în relațiile cu oamenii, spirit de observație, sensibilitate, dinamicitate, perseverență, fermitate, încredere în sine, comunicabilitate, spirit practic, atitudine realistă față de conducere.

Beneficii:

 • Salariu competitiv;
 • Pachet social;
 • Orar: luni-vineri, 8.30-17.00.

Contact:CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. Tel: 022 22 40 44.

 PAGINA SUS
© 1993 - 2018. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie