TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Politica de confidenţialitate

Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

Stimaţi clienți,

Întreprinderea de Stat ”MoldData” conştientizează importanța protecţiei datelor cu caracter personal şi respectă dreptul fiecărei persoane de a-și controla propriile date. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă un act de încredere din partea clientului, iar Întreprinderea va lua măsurile necesare pentru a justifica încrederea acordată.

Potrivit Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor menţionate expres în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul în mod neechivoc pentru aceasta.

În conformitate cu prevederile legii menționate, Întreprinderea colectează datele cu caracter personal în scopuri determinate, explicite şi legitime, pentru a le prelucra într-un mod compatibil cu aceste scopuri.

Întreprinderea colectează datele in vederea prestării serviciilor de înregistrare nume de domenii, găzduire web, etc., şi în alte scopuri aferente realizării obiectivelor sale de activitate. Datele personale ale clienţilor sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii activităților legale ale Întreprinderii, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție a securității şi confidenţialității datelor.

Întreprinderea colectează date cu caracter personal ce se conțin în actele de identitate ale clienţilor şi prin intermediul sistemului de supraveghere video.

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, art.art.12-18, stabilește drepturile subiectului datelor cu caracter personal: de informare, de acces și intervenţie asupra datelor cu caracter personal, de opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale, de acces la justiţie. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, orice client poate să adreseze o cerere scrisă către ÎS ”MoldData”, mun. Chişinău, str. Armenească, 37/1.

Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.


PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie