TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Sisteme Informatice

Sistemul informatic "MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE"

Implementarea unui sistem informatic de gestiune a datelor de personal a devenit o necesitate pentru companii în efortul de eficientizare a managementului resurselor umane.

Sistemul informatic de management al resurselor umane asigură colectarea, administrarea, prelucrarea şi interpretarea datelor prin emiterea de liste, rapoarte text, date statistice şi comparative, precum şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul organizaţiei printr-o mai bună organizare a fluxului de informaţii dintre departamentul de Resurse Umane şi alte subdiviziuni.

Baza legală a aplicaţiei este Codul muncii al RM (Legea nr.154 din 28.03.2003) precum şi alte acte normative din domeniu.

Sistemul asigură o bună accesibilitate a datelor şi reduce semnificativ timpul necesar activităţilor administrative privind managementul personalului.

Sistemul pune la dispoziţia managementului organizaţiei informaţii utile şi concludente privind:

 • structura organizaţională (subdiviziunile structurale);
 • registrul angajaţilor;
 • statele de funcţii;
 • programarea concediilor;
 • dosarele personale ale angajaţilor, cu diversitatea de caracteristici din dosarul personal: stagiu, vârstă, sex, studii, stare civilă, loc de naştere, domiciliu, cetăţenie, activitate anterioară, transferuri în cadrul instituţiei (companiei), etc.;
 • angajări, concedieri, evaluări, grade de calificare, clasificare şi militare, concedii, deplasări, stimulări, sancţiuni, distincţii etc.;
 • documentele oficiale de serviciu (ordine, dispoziţii) de reglementare şi modificare a resurselor umane, emise de către management;
 • rezerva de personal;
 • analiza şi statistica caracteristicilor din dosarul personal al angajaţilor.

Funcţii ale sistemului:

 • înregistrarea și evidența personalului;
 • controlul şi analiza calitativă (la "data" sau pentru "perioada") a completării schemei de personal;
 • evidenţa şi analiza: forme de angajare si modalităţi de obţinere a posturilor de muncă;
 • evidenţa şi analiza: vârstă; sex; studii şi cunoştinţe; origine şi stare socială; stagiu de muncă etc.;
 • evidenţa, control și analiza: deplasări, concedii;
 • evidenţa şi analiza concedierii, inclusiv motivaţii;
 • perfectarea și vizualizarea/imprimarea listelor de personal: angajări, concedieri, deplasări; concedii; intervale de vârstă; sex; studii; titluri şi grade ştiinţifice; stare familiară; studii; etc.;
 • selectarea datelor referitoare la angajaţi conform criteriilor stabilite, perfectarea documentelor respective.

Pentru detalii suplimentare și versiune demo contactați experții noștri la tel. 022 54 49 66


Alte aplicații informatice

Sistemul informatic de management al documentelor asigură evidenţa, controlul executării, stocarea şi regăsirea documentelor, în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe hârtie.
Realizează funcţii de înregistrare, evidenţă, circulaţie şi selectare (căutare) a fişelor de înregistrare şi a documentelor aferente, de control şi analiză a executării. Sistemul generează zeci de rapoarte statistice şi analitice după data şi numărul de înregistrare, tipul petiţiei, tematica, provenienţa, numărul şi data scrisorii de însoţire, autorul rezoluţiei, executantul, subdiviziunea, perioadele de timp, etc.
Sistemul Informatic "Biblioteca Electronica" este destinata pentru managementul documentelor de uz intern ale institutiei. Cuprinde baza de date a documentelor, program de gestiune, program de consultare si program pentru actualizarea periodica a informatiei;
Sistemul Informatic "Legislaţia Republicii Moldova" include baza de date juridice a Republicii Moldova, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei.
Sistemul informatic "Practica Judiciară" include baza de date a practicii judiciare, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei. Baza de date conţine documente privind jurisprudenţa, în limbile română şi rusă.

PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie