TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Oferte angajări

Programator de software

Operator de vânzări

Tehnician de site-uri web


Programator de software

Scopul general al postului: titularul postului va dezvolta, implementa şi va oferi asistenţă pentru sisteme informatice.
Studii: superioare în domeniul IT.

Responsabilităţi:

 • Dezvoltarea sistemelor informatice noi și modernizarea celor aflate în utilizare.
 • Asigurarea asistenței funcționale şi informaţionale a sistemelor informatice implementate.

Cerinte:

 • PHP (Object Oriented)
 • MySQL
 • Laravel Framework
 • HTML, CSS
 • JavaScript/jQuery

Prezintă un avantaj:

 • Rest API
 • Git
 • Vue JS
 • React JS
 • Administrare Apache, Nginx, MySQL pe Linux și Windows

Abilități:

 • Orientare spre sarcină, organizare, putere de concentrare, spirit practic;
 • Abilităţi de rezolvare a problemelor, implicare şi dorinţă de dezvoltare personală, capacitate de a lucra in echipă.
 • Capacitate de a înţelege şi a dezvolta cod străin.
 • Organizare, seriozitate, atenţie la detalii.
 • Abilităţi de soluţionare a problemelor, implicare şi dorinţă de dezvoltare personală.
 • Minim 1 ani de experienţă într-o poziţie similară.

Aptitudini/comportamente:

 • Responsabilitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate,  tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină.

Beneficii:

 • Salariu competitiv;
 • Pachet social;
 • Orar: luni-vineri, 8.30-17.00.

Contact: CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. Tel: 022 78 27 36.


Operator de vânzări

Scopul general al postului: Realizarea targetului de vânzări stabilit în conformitate cu politica de vânzări a Întreprinderii. Promovarea serviciilor/produselor Întreprinderii clienților existenți si potențiali. Menținerea relațiilor contractuale cu clienții si evidențierea necesitaților cu scopul satisfacerii lor.

Responsabilităţi/Atribuții:

1.Efectuarea vânzărilor;

2.Propune/convinge clienții să înregistreze serviciile Întreprinderii;

3.Procesează etapele de comunicare cu clienții.

Studii: superioare în economie, sociologie, științe ale comunicării sau alte studii relevante atribuțiilor;

- Cunoștințe bune de operare pe calculator;

- Cunoștințe specifice domeniului tehnologiilor și serviciilor/produselor TIC;

- Cunoașterea limbilor română, rusă și a cel puțin o limbă străină;

- Abilități de comunicare;

- Negociere;

- Persuasiune;

- Documentare

- Capacitate de analiză și sistematizare a informației;

- Cercetare;

- Experiența de muncă este binevenită, dar nu este obligatorie.

Calități personale:

- Orientare către client (abilitatea de a înțelege și satisface nevoile clienților);

- Orientare spre sarcină, organizare, putere de concentrare, spirit practic;

- Abilităţi de rezolvare a problemelor, implicare şi dorinţă de dezvoltare personală, capacitate de a lucra in echipă;

- Spirit de echipă;

- Motivare pentru creșterea profesională.

Aptitudini/comportamente:

  • Responsabilitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină.

Beneficii:

- Instruire privind metodele de lucru cu clienții;

- Oportunitatea de angajare pe termen lung;

- Formare profesională continuă;

- Salariu competitiv;

- Orar: luni-vineri, 8.30 pînă la 17.00;

- Pachet social.

Contact: CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.Tel: 022 78 27 36.


 

Tehnician de site-uri web

Scopul general al postului: Administrarea şi monitorizarea serviciilor de shared hosting, backup, VPS, Dedicated servers, colocation, antispam, DNS, numelor de sub-domeniu în cadrul domeniului de nivel superior .md și a altor nume de domenii pentru care Întreprinderea are dreptul de înregistrare în cadrul sistemului PBAS. Menținerea permanentă în stare funcțională sistemul de aplicații și baze de date a serviciului de Web Hosting.

Responsabilităţi:

 • Menținerea permanenta în stare funcțională a sistemelor informaționale din cadrul Centrului de Date;
 • Corectitudinea și funcționarea DNS-urilor și a sistemului de billing (PBAS) din cadrul serviciului de Web Hosting;
 • Utilizarea cu responsabilitate a echipamentelor din dotare, fără abuzuri;
 • Realizarea calitativă și la termen a obiectivelor stabilite pentru domeniul gestionat;
 • Neîndeplinirea adecvată a atribuţiilor de serviciu, precum şi a sarcinilor şi atribuţiilor puse în sarcina Secţiei;
 • Monitorizarea, menținerea, înnoirea și instalarea licențelor pentru softul utilizat în prestarea serviciului de web hosting și a serviciilor aferente acestuia (Parallels Plesk Control Panel, SpamExpert, Parallels Business Automation, Parallels Virtuozzo Container, WHMCS etc.)
 • Examinarea inadecvată a petițiilor;
 • Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi Regulamentul intern al Întreprinderii și Descrierea ocupației (funcției).
 • Este responsabil de realizarea la standarde de calitate şi la termen a obiectivelor stabilite pentru secția Web Hosting;
 • Respectarea normelor de securitate a muncii, precum și cele de P.S.I., protecția muncii și a mediului;
 • Respectarea normelor interne stipulate în regulamentul intern si a procedurilor legate de postul sau, Contractul Colectiv de Muncă, Contract Individual de Muncă, Descrierea ocupației (funcției), precum și confidențialitatea informațiilor cu care intră în contact și care sunt esențiale pentru organizație.
 • Asigurarea calității proceselor şi securității informaţiei
 • În caz de divulgarea de informaţii  persoanelor neautorizate despre utilizatori (ce conţin date cu caracter personal), clienţi, IP adrese, e-mail-uri şi alte date păstrate în formă electronică sau pe suport de hârtie, folosite în procesul activităţii, prevăzute în Regulamentul privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

CERINȚE FAȚĂ DE PERSOANĂ:

Nivel de studii/Specializări:

 • Nivelul de studii
 • Studii superioare în domeniul tehnic.
 • Calificări/Specializări/Instruiri minime necesare
 • Programare, Baze de date, Analiza sistemelor, Internet;

Să posede cunoștințe în ceea ce privește legislația din domeniul Securității Informației în vigoare și actele normative de care se conduce Întreprinderea.

Experiență profesională:

 • în muncă – nu mai puțin de 2 ani în domeniul IT
 • în specialitate – cel puțin 1-2 ani în domeniul ce ține administrarea Sistemelor de operare Linux - servicii de DNS, MAIL, BD(MySQL),Apache, PHP, Firewall.

Cunoștințe:

 • sistemul de operare Linux;
 • cunoașterea protocoalelor DHCP, DHCPv6, a serviciilor DNS, FTP, HTTP, IMAP, BGP, SMTP, SSH, TLS/SSL etc. ;
 • principii şi metode de organizare a reţelelor informaţionale;
 • principiul de organizare și funcţionare a sistemului de nume – DNS;
 • sisteme de securitate baze de date și DNS.

Să cunoască minimum o limbă străină de circulație internațională.

Abilități:

Planificare, elaborare a documentelor, analiză, coordonare, raportare, abilități de conducere, capacitate de a prelucra și interpreta informațiile și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate către superiori pentru luarea deciziilor ulterioare.

Atitudini/ comportamente:

Corectitudine, seriozitate, justețe, confidențialitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină, imparțialitate, delicatețe în relațiile cu oamenii, spirit de observație, sensibilitate, dinamicitate, perseverență, fermitate, încredere în sine, comunicabilitate, spirit practic, atitudine realistă față de conducere.

Beneficii:

 • Salariu competitiv;
 • Pachet social;
 • Orar: luni-vineri, 8.30-17.00.

Contact: CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. Tel: 022 78 27 36 .


PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie