TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Președinte:

Adrian Ermurachi - Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.
 

Membri:

VitalieTarlev - Secretar de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii;


Andrei Cușcă - Șef al Direcției politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale, Ministerul Economiei și Infrastructurii;


Ludmila Dimitrișin - Șef al Direcției finanțele justiției, ordinii publice, apărării și securității statutului, Ministerul Finanțelor;


Natalia Vrabie - Șef Direcție evidența patrimoniului public și analize economico-financiare, Agenția Proprietății Publice;


Ana Godiac - Consultant principal în Direcția administrarea proprietății publice, Agenția Proprietății Publice;


Natalia Berdan - Consultant principal în Direcția evidența patrimoniului public și analize economico-financiare, Agenția Proprietății Publice;


Natalia Pascaru - Consultant principal în Secția juridică, Direcția management instituțional, Agenția Proprietății Publice;


Eugeniu Sofroni - Șef secție NOC (Network Operations Center), Î. S. „MoldData”, reprezentant din partea colectivului de muncă.


PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie