TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Managementul calităţii

În anul 2006 la întreprindere a fost iniţiat programul de elaborare, implementare şi certificare a unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele standardului ISO 9001:2001 – standard care stabileşte cerinţe pentru un sistem de management al calităţii acceptat la nivel internaţional. Scopul programului a fost obţinerea şi consolidarea credibilităţii pe piaţă a întreprinderii, creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor desfăşurate la întreprindere în vederea asigurării satisfacţiei părţilor interesate - clienţi, angajaţi, furnizori, proprietari, societate.

Certificarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC), elaborat şi implementat la întreprindere conform cerinţelor standardului ISO 9001:2001, a fost efectuată de Organismul de Certificare a Sistemelor de Management al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova. A fost obţinut Certificatul de conformitate a sistemului de management al calităţii nr. Snacp md sc 03 016 0048-07 din 27 decembrie 2007 valabil pe termen de 3 ani pentru activităţile din domeniul: prestarea serviciilor în domeniul tehnologia informaţiei.

În anul 2010 a fost re-elaborată documentaţia de bază a CMC al întreprinderii conform standardului ISO 9001:2008, efectuată instuirea auditorilor interni şi solicitată recertificarea SMC de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova. A fost obţinut Certificatul de conformitate a sistemului de management al calităţii nr. SNEC MD MC 01 21 0073-11 din 12 noiembrie 2010, valabil pe un termen de 3 ani pentru acelaşi domeniu.

În scopul menţinerii şi îmbunătăţirii SMC, anual, sunt planificate audituri interne ale proceselor desfăşurate la întreprindere, analizate rezultatele acestor audituri şi întreprinse acţiuni preventive şi/sau corective în vederea prevenirii neconformităţilor care pot apărea sau înlăturarea celor depistate. O mare atenţie se acordă analizei chestionarelor satisfacţiei clienţilor (feedback-ul de la client) şi iniţierii acţiunilor concrete în vederea atingerii unor cote cât mai înalte a satisfacţiei clienţilor de serviciile şi produsele furnizate de întreprindere. Managementul companiei analizează nu mai rar de o dată pe an SMC din organizaţie, pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat şi eficace. Această analiză include şi evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul de management al calităţii, inclusiv politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii.

Ce avantaje urmărim să obţinem în urma elaborării, implementării şi certificării SMC ?

  • Construirea unei companii mai valoroase, axată pe calitate;
  • Creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor;
  • Crearea unei culturi organizaţionale în spiritul calităţii;
  • Recunoaşterea pe plan intern şi internaţional;
  • Îndeplinirea criteriilor de participare la licitaţie;
  • Creşterea ponderii şi accesului pe piaţă, atragerea de noi clienţi prin plusul de capital de incredere;
  • Imbunătăţirea imaginii;
  • Evitarea erorilor în locul corectării lor;
  • Economisire de timp si bani.

PAGINA SUS
© 1993 - 2017. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor cu caracter personal