TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Managementul calităţii


 

Întreprinderea de Stat „MOLDDATA” a obținut certificarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 și sistemului de management al securității informației conform standardului ISO 27001:2013. Auditul de certificare a calității și securității informației a fost efectuat de organismul independent de certificare QUAY Audit UK LTD din Marea Britanie.

Proiectul de certificare s-a desfăşurat în câteva etape: elaborarea și implementarea procedurilor în conformitate cu cerințele standardului, auditul de certificare şi obţinerea certificatului care este valabil timp de 3 ani.

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

 • Cercetare și Proiectare în Informatică;
 • Crearea Sistemelor Informatice pentru managementul activității economico-sociale;
 • Administrarea și menținerea domeniului de nivel superior ”.md” în Internet;
 • Prestare servicii în domeniul informaticii și telecomunicațiilor;
 • Promovarea standardelor naționale și internaționale în informatică;
 • Cooperare internațională în domeniul informaticii.

 Punerea în practică a standardului ISO 9001:2015 are ca scop creșterea eficienței generale a întreprinderii. Certificatul confirmă implementarea sistemului de management al calității în sfera dezvoltării serviciilor și produselor informaționale atât pentru clienți cât și pentru partenerii de afaceri, precum și aplicarea setului de proceduri care să asigure un nivel calitativ înalt și un control eficient asupra performanțelor organizației.

 Aplicarea ISO 9001:2015 urmărește îmbunătățirea relațiilor întreprinderii cu furnizorii și clienții, deoarece sunt identificate și minimizate riscurile în cadrul activității de colaborare și deservire a clienților.

Implementarea ISO 9001:2015 permite verificarea eficientei proceselor din întreprindere, prin intermediul auditului.

 Sistemul de management al calității conform standardului ISO, universal acceptat, asigură:

 • Crearea unui avantaj competitiv;
 • Creşterea eficacităţii prin îmbunătăţirea proceselor;
 • Acceptarea pe liste de furnizori (multe organizaţii cer ca partenerii să fie certificaţi conform ISO 9001:2015);
 • Optimizarea performanței organizației;
 • Păstrarea poziției concurențiale și cucerirea noilor nișe de piață;
 • Îmbunătăţirea imaginii organizației, a calităţii serviciilor, costurilor şi a tehnologiei;
 • Creșterea încrederii partenerilor de afaceri (clienți, furnizori) în serviciile și produsele oferite, precum și în respectarea condițiilor contractuale asumate;
 • Sporirea gradului de încredere și satisfacție a clienților;
 • Confirmarea pentru parteneri (clienți, furnizori) că organizația funcționează pe baza unui sistem de calitate recunoscut internațional;
 • Transparența și eficiența proceselor interne ale organizației;
 • ISO 9001:2015 presupune existența unei structuri organizaționale solide pentru a asigura eficiența.

 Prin obţinerea certificatului ISO 9001:2015, MoldData demonstrează că acordă o atenţie deosebită  clienților şi partenerilor de afaceri.

 ISO 9001 este un program de certificare dezvoltat de Organizația Internațională pentru Standardizare. MoldData a obţinut, pentru prima oară, certificarea sistemului de management al calităţii conform acestui standard în anul 2007.


PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie