TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Nume de domenii .MD

Prezenţa unui Site Web este esenţială pentru imaginea firmei. Funcţionînd 24 de ore pe zi şi 7 zile pe saptămână, acesta oferă potenţialilor clienţi informaţii complete despre serviciile şi produsele oferite.
Primul pas necesar pentru a avea un web site îl reprezintă inregistrarea unui nume de domen.
Î.S. ”MoldData” înregistrează domene de nivelul doi şi trei în zona .md


DESACRĂ REGULAMENTE


MODALITĂȚI DE ÎNREGISTRARE A UNUI DOMEN DE NIVELUL DOI (EX: NUMEDOMEN.MD)

V.1.Registrantul poate înregistra un nume de domen .md pe site-ul www.nic.md şi achita online cu cardul (Visa, Mastercard) sau PayPal.

V.2. Registrantul poate rezerva domene .md pe site-ul www.nic.md și are posibilitatea să genereze cont de plată din contul de utilizator și să achite serviciile (online, în numerar ori prin virament în contul Î.S. ”MoldData” în decurs de 3 zile de la data rezervării).

V.3. Registrantul poate să se prezinte la sediul Î.S. ”MoldData” pentru a înregistra domene .md ajutat de către angajații secției Marketing și Clienți.

Contractul, indiferent de modul de înregistrare, se perfectează la cererea Registrantului la oficiul Î.S. ”MoldData”, str. Armenească 37/1, Chişinău, MD-2012, tel. 14404

Pentru a înregistra domenii de nivelul TREI (ex: nume-domen.com.md) accesați site-ul www.host.md.


DOCUMENTE NECESARE PENTRU A ÎNCHEIA CONTRACTE

La perfectarea contractului pentru serviciile Î.S. ”MoldData”, este necesar ca Beneficiarul să prezinte angajatului Secției Marketing și Clienți următoarele acte:

1. Persoane fizice:

 • Buletinului de identitate sau a paşaportului în cazul cetățenilor străini;

2. Persoane juridice:

 • Extrasului din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice - autentificată prin semnătură cu indicarea ”copia corespunde originalului” și aplicarea ștampilei umede;
 • Buletinului de identitate al administratorului;
 • Ștampilă sau procură, în cazul în care este delegată altă persoană din cadrul întreprinderii. La procură se anexează copia buletinului persoanei delegate;
 • Alte acte, după caz.

3. Autorități publice locale:

 • Cerere de acordare a unui nume de domeniu .md pentru A.P.L.;
 • Certificatului de atribuire a codului fiscal;
 • Hotărârii privind numirea în funcție a primarului;
 • Buletinului de identitate al primarului.

 EFECTUAREA MODIFICĂRILOR ASUPRA NUMELOR DE DOMENII .MD

Numele de domenii pot fi transferate online prin intermediul codului de transfer în conformitate cu Termenii și condițiile de înregistrare și administrare a numelor de domenii în cadrul Domeniului de Nivel Superior ".md".

Modificarea datelor despre posesorul numelui de domeniu se poate realiza din contul de utilizator de către client.

Parola poate fi recuperată online pe site-ul www.nic.md, utilizând adresa de email (Nume de utilizator) sau numele de domeniu din cont.

Modificarea datelor despre posesorul numelui de domeniu/schimbarea numelui de utilizator etc. se poate efectua la sediul Î.S. ”MoldData” prin intermediul cererilor tip (vezi mai jos cererile) sau prin transmiterea cererilor și documentelor confirmative scanate color  la adresa de email cereri@molddata.md. La sediul MoldData cererile se depun în original.

Acte necesare:

1. Persoane fizice:

 • Buletinului de identitate sau a paşaportului în cazul cetățenilor străini;
 • Alte acte în caz de necesitate.

2. Persoane juridice:

 • Extrasului din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice - autentificată prin semnătură cu indicarea ”copia corespunde originalului” și aplicarea ștampilei umede;
 • Buletinului de identitate al administratorului;
 • Ștampilă sau procură, în cazul în care este delegată altă persoană din cadrul întreprinderii. La procura se anexează copia buletinului persoanei delegate;
 • Alte acte, după caz.

3. Autorități publice locale:

 • Certificatului de atribuire a codului fiscal;
 • Hotărârii privind numirea în funcție a primarului;
 • Buletinului de identitate al primarului.

DESCARCĂ CERERI


ATENŢIE

- Achitarea se va efectua până la data expirării numelui de domen.
- O nouăînregistrare a numelui de domen se va achita în cel mult 3 (trei) zile.

- In cazul înregistrării online pe www.nic.md a unui domen .md, Registrantul este de acord cu condiţiile de înregistrare a unui nume domen .md şi acestea se consideră valabile şi au o valoare egala cu contractul semnat.

- Registrantul este obligat să efectueze modificări a datelor WHOIS (nr.tel., fax, adresa e-mail etc.) în regim online pe pagina web www.nic.md pentru a le menţine actuale, complete şi exacte. În cazul în care modificările nu au fost efectuate la timp, Registrantul poartă răspundere unilaterală pentru consecinţele care rezultă din aceasta, inclusiv şi lichidarea numelui de domen din motivul lipsei sau incorectitudinii informaţiei despre Registrant.


PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie