TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404

Suport - Întrebări frecvente

Intrebări generale

   Trimite un tichet de asistenţă / întrebare
   Generale
Care este programul de lucru a serviciului clientelă MoldData?

Serviciul clientlă vă poate deservi
de luni - vineri între orele 8:30 - 17:00

Tel. (+373 22) 54-25-00; (+373 22) 54-49-56
Fax (+373 22) 54-49-56
Email: clientela@molddata.md

Ce date trebuie să prezint pentru perfectarea contractului de servicii MoldData?
Persoane fizice:
- Copia actului de identitate (buletin de identitate, permis de conducere sau paşaport)
- permis de şedere - pentru persoane nerezidente.
Perfectarea contractului prin Delegaţie:
- Delegatia, copia buletinului de identitate a reprezentantului, copia buletinului de identitate a beneficiarului - pentru reprezentant din partea persoanei fizice.

Persoane juridice:
- Certificat de înregistrare, emis de Camera Înregistrării de Stat - copie;
- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de Camera Înregistrării de stat - copie;
- Pentru asociaţii obşteşti si societăţi necomerciale - Certificat de înregistrare , extras din Registrul de Stat al Organizaţiilor Necomerciale, emis de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, copie;
- Date privind contul bancar cu menţionarea Contulul de decontare, Codului băncii, Denumirea băncii;
- Date de contact cu indicarea telefonului de contact,faxului, emailului;
- Copia buletinului de identitate a administratorului;
 
Perfectarea contractului prin Delegaţie:
- Delegatia, copia buletinului de identitate a resprezentantului - pentru reprezentant din partea agentului economic.
   Royalty
Aplicarea impozitului pe venit sub formă de royalty (redevenţă)

Scrisoarea Ministerului Finanţelor Nr.14/3-07/98 din 17 aprilie 2012
Privind aplicarea impozitului pe venitul sub formă de royalty (redevenţă).

Click aic pentru a descărca documentul

Indicația Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie